Ve své praxi se věnuji psychologickému poradenství a psychoterapii. Váháte-li, co z toho je vhodné právě pro Vás (a jaký je mezi tím vlastně rozdíl), pak neváhejte, společně najdeme to, co bude to pravé přesně pro Vás. Velmi zjednodušeně lze říci, že psychologické poradenství nabízí prostor pro jiný pohled na danou situaci či problém, přináší nové informace či zpětnou vazbu, zpravidla jde o spolupráci krátkodobější. Oproti tomu psychoterapie vyžaduje delší čas, zato směřuje k hlubším a trvalejším změnám v osobnostním nastavení a emočním prožívání, důkladnému sebepoznání nebo odstranění psychických obtíží. Ale přesná hranice mezi poradenstvím a terapií neexistuje, někdy i z jednoho vzejde druhé.

Při práci se řídím principy Gestalt terapie, zásadní pro mě je respekt ke klientovi i jeho jedinečnému vnímání okolního světa a vztahů v něm. Samozřejmostí pro mě je vzájemná rovnocennost a zájem o klienta. Klíčovou metodou společné práce je rozhovor.

Informace, které se v rámci poradenství či terapie dozvídám považuji za důvěrné. Stejně tak nesděluji třetí straně žádné podrobnosti o průběhu spolupráce (výjimkou je zákonná ohlašovací povinnost u některých trestních činů).

 

Nabízím poradenskou a terapeutickou péči dospělým a dospívajícím klientům.


Obrátit se na mě můžete:

 • V obtížných životních situacích
  (ztráta blízké osoby, onemocnění, rozvod, ztráta zaměstnání… )
 • Při obtížích se změnou životních rolí
  (těhotenství a narození dětí, rodičovství a výchova, dospívání, odchod do důchodu…)
 • Při nespokojenosti se svým současným životem a potřebě změny či rozhodnutí o dalším směřování
 • Při úzkostech, strachu, stavech skleslosti či depresivních stavech, stresu a napětí
 • Při potížích v mezilidských vztazích
  (partnerské vztahy, rodinné vztahy, komunikace )
 • Při nízkém sebevědomí či pocitu méněcennosti
 • Při psychosomatických potížích
  (tělesné nemoci či obtíže bez zjevné somatické příčiny, nasedající na psychické problémy; např. bolesti hlavy, zad, atopický ekzém a další)
 • Chcete-li průvodce při hlubším sebepoznání a seberozvoji

Naopak Vám nemohu pomoci:

 • potřebujete-li předepsat psychofarmaka (medikaci může předepisovat pouze lékař, nejčastěji psychiatr)
 • požadujete-li péči hrazenou z pojištění (nemám smlouvu se zdravotními pojišťovnami, pracuji za přímou platbu)
 • potřebujete-li získat odborný posudek či zprávu pro třetí stranu; také neposkytuji soudně znalecké posudky
 • potřebujete-li dopravně psychologické vyšetření

Pokud si nejste jistí, zda se na mne s Vaším problémem či situací obrátit, neváhejte mě kontaktovat, mohu Vám případně poradit jiné odborníky či instituce.

O MNĚ

Jmenuji se Olga Faltová a pracuji jako psycholog a psychoterapeut.

Psychologické vzdělání jsem získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, následně jsem absolvovala pětiletý akreditovaný komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (institut Dialog).

Od roku 2012 jsem zaměstnána v Pedagogicko-psychologické poradně v Českých Budějovicích, aktuálně se ale věnuji především rodině.

Nacházíte se v náročné životní situaci?
Prožíváte nadměrný stres, úzkost či strach?
Jste nespokojení v partnerských, rodinných či pracovních vztazích?
Hledáte cestu ve výchově dětí?
Chcete lépe poznat sami sebe?

Pak jste zde správně.

alternative
KONTAKT

Pokud mě chcete kontaktovat můžete využít následující údaje.

Poradna sídlí v administrativní budově na rohu ulic Lipenská a Riegrova. Pokud přijedete autem, parkování je možné v placených zónách (10Kč/hod). V blízkosti jsou také zastávky MHD – Poliklinika Sever, Skuherského, Jeronýmova či J.Š.Baara.

alternative
CENÍK/PODMÍNKY

Poradenské konzultace

Cena individuální poradenské konzultace či terapie je 600 Kč, přičemž délka jednoho sezení je 50 minut.

Poskytované služby nejsou hrazeny pojišťovnou, úhrada probíhá v hotovosti, vždy na konci konzultace.

Omluvit se z dohodnuté schůzky je potřeba nejpozději do 24 hodin před plánovaným termínem, jinak je nutné uhradit její plnou cenu. Pokud sama zruším dohodnuté setkání méně než 24 hodin předem, následující schůzka bude poskytnuta zdarma v nejbližším možném termínu.